برچسب: دوپامین

انتقال دهنده های عصبی
روانشناسی

نقش انتقال دهنده های عصبی 

مقدمه انتقال دهنده های عصبی یک پیام رسان شیمیایی هستند که سیگنال‌های بین سلول‌های عصبی (که به آنها نورون نیز گفته می‌شود) و سلول‌های هدف را در بدن حمل، تقویت و متعادل می‌کنتد. این سلول‌های هدف ممکن است در غدد، عضلات یا سایر نورون‌ها باشند….

نورون
روانشناسی

نورون چیست؟ و نقش آن‌ در سیستم عصبی 

مقدمه نورون (neurons)، سلول عصبی است که عنصر اصلی سازنده سیستم عصبی ‌می‌باشد. نورون‌ها از جهات مختلفی به سلول‌های دیگر بدن انسان شباهت دارند. اما یک تفاوت اساسی بین سلول‌های عصبی و سلول‌های دیگر وجود دارد. نورون‌ها برای انتقال اطلاعات به تمام بدن تخصص ویژه‌ای…