مقدمه چگونه یک رابطه جدید در طی همه گیری ویروس کرونا ایجاد کنیم؟ شروع یک رابطه جدید یا حفظ یک رابطه از ابتدا به خودی خود کاری دشوار است. اما با وجود موانع بزرگی مانند ویروس کرونا مشکلات قرار گذاشتن بسیار به وجود می‌آورد و…