مقدمه افسانه سازی مجدد نوعی اختلال حافظه است که در آن شکاف‌های ذهن به طور ناخودآگاه با اطلاعات ساختگی پر می‌شود. مثلا می‌تواند شامل خیال پردازی، تفسیر یا تحریف خیالی باشد. افرادی که این تصورات را دارند چیزهایی را که با خاطرات واقعی دیده‌اند اشتباه…