مقدمه اگر خدایی نکرده کسی را می‌شناید که چند بار قصد خودکشی داشته یا از اختلال خودزنی رنج می‌برد. یا فردی قصد انجام داشته و ناموفق بوده یا خودتان قصد انجام این کار را داشتید. ممکن است محتوای این مقاله برای این افراد و شما…