برچسب: خودآگاهی

خشم
سلامت روان

ارتباط افسردگی و خشم 

مقدمه عصبانیت می‌تواند یک احساس مشترک در میان افراد مبتلا به افسردگی باشد. شما ممکن است از دنیا عصبانی باشید‌، از اتفاقات گذشته خود عصبانی باشید یا حتی از خود عصبانی شوید. این خشم می‌تواند شدید و کنترل آن دشوار باشد‌، تا حدی که افسردگی…

خودآگاهی
خودسازی

خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه داد؟ 

مقدمه خودآگاهی شامل آگاهی از جنبه‌های مختلف از خود مانند  رفتا‌ر‌ها و احساسات است. خودآگاهی یعنی استخراج اطلاعات و افکار بصورت ارادی است که ماهیت ذهن را مشخص می‌کند واز ناخودآگاه سرچشمه می گیرد وتجربه شخصی افکار و احساسات و مطلع بودن از موجودیت درونی یا…