مقدمه اختلال خواب ناشی از دارو ، عنوان پزشکی است که برای بی خوابی و سایر مشکلات خواب که در اثر استفاده از الکل، مواد مخدر یا مصرف برخی از داروها ایجاد می شود استفاده می گردد. مصرف الکل تاثیرات مضر زیادی دارد ولی یکی…