مقدمه اطلاعات ارائه شده در این مقاله ممکن است باعث تحریک برخی افراد که به دلیل سوء استفاده در خانه آسیب دیده‌اند، شود. ما در این مقاله قصد داریم در مورد خشونت خانگی صحبت کنیم. در طی شیوع ویروس کرونا، ماندن در خانه، پرهیز از…