برچسب: حفظ کردن

یادگیری اجتماعی
روانشناسی

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟ 

مقدمه یادگیری یک فرآیند بسیار پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از آنجا که اکثر کودکان احتمالاً بسیار آگاه هستند، مشاهده می‌تواند نقشی اساسی در تعیین چگونگی و یادگیری کودکان داشته باشد. به قول معروف بچه‌ها شباهت زیادی به اسفنج دارند و…

قطعه بندی
روانشناسی

چگونگی بهبود حافظه با قطعه بندی اطلاعات 

مقدمه قطعه بندی یا Chunking به فرآیند دریافت اطلاعات به صورت فردی و گروه‌بندی آنها در واحدهای بزرگتر اشاره دارد. با گروه‌بندی هر نقطه داده در یک کل بزرگتر، می توانید اطلاعاتی را که می‌توانید به خاطر بسپارید بهبود ببخشید. احتمالاً متداول‌ترین نمونه قطعه بندی…