مقدمه افسردگی پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم تصور کنیم. احساس افسردگی فقط داشتن ناراحتی، غم وغصه و تنبلی نیست و علائم و اشکال مختلفی دارد. گاهی باور‌های غلطی وجود دارد که افراد را از مراجعه به درمان و دریافت کمک‌های مورد نیاز برای احساس…