مقدمه پس از رمزگذاری و ذخیره اطلاعات در حافظه برای استفاده از آنها باید بازیابی شود. بازیابی حافظه بلند مدت تقریباً در هر جنبه از زندگی روزمره از یادآوری مکانی که در آن بوده‌اید تا یادگیری مهارت‌های جدید و یا پاسخ دادن به سوالات امتحان…