برچسب: حافظه معنایی

یازدودگی پیش گستر
روانشناسی

یازدودگی پیش گستر Anterograde amnesia چیست؟ 

مقدمه یازدودگی پیش گستر  Anterograde amnesia یا فراموشی پیش گستر به حالتی گفته می‌شود که در آن فرد قادر به ایجاد خاطرات جدید پس از یک واقعه که منجر به فراموشی می‌شود نیست. در عین حال، یک فرد مبتلا به این نوع فراموشی خاطرات طولانی…

حافظه اپیزودیک
روانشناسی

حافظه اپیزودیک یا حافظه رویدادی و تجربیات شما 

مقدمه حافظه اپیزودیک یا حافظه رویدادی (Episodic memory) خاطره شخص از یک واقعه خاص است. از آنجا که هر فرد دیدگاه و تجربه متفاوتی از یک واقعه دارد، خاطره اپیزودیک وی از آن واقعه بی نظیر است. حافظه اپیزودیک دسته‌ای از حافظه بلند مدت که…