مقدمه اطلاعاتی که باید آگاهانه برای یادآوری آن‌ها تلاش کنید به عنوان حافظه صریح یا آشکار شناخته می‌شود. در حالی که اطلاعاتی که شما به صورت ناخودآگاه و بدون زحمت به خاطر می‌آورید به عنوان حافظه ضمنی یا ناآشکار شناخته می‌شوند. افراد معمولاً بیشتر روی…