مقدمه توجه انتخابی (Selective attention) فرآیند تمرکز بر روی یک شی خاص در محیط برای مدت زمان مشخص است. توجه یک منبع محدود، بنابراین توجه انتخابی به ما این امکان را می‌دهد جزئیات غیر مهم را نادیده بگیریم و بر آنچه مهم است تمرکز نمائیم….