مقدمه تنباکو ممکن است به روش‌های مختلفی مصرف شود. علاوه بر مصرف آن به صورت دود به روش‌های دیگری مانند جویدن، مکش با دماغ، خیس کردن آن در دهان و دیگر روش‌ها از آن استفاده می‌شود. انواع محصولات توتون و تنباکو در سیگار و قلیان…