برچسب: توازن

درون سازی
روانشناسی

درون سازی چیست و چه اهمیتی در انطباق اطلاعات دارد؟ 

مقدمه درون سازی (Assimilation)  فرآیند شناختی متناسب سازی اطلاعات جدید با درک موجود شما از جهان است. اساساً، وقتی با چیز جدیدی روبرو می‌شوید، با ربط دادن آن به چیزهایی که قبلاً می‌دانید، آن را پردازش و معنا می‌کنید. درون سازی  به بخشی از فرایند…

رشد شناختی
روانشناسی

4 مرحله رشد شناختی 

مقدمه نظریه رشد شناختی ژان پیاژه (Jean Piaget) حاکی از آن است که کودکان چهار مرحله مختلف رشد ذهنی را در زندگی خود طی می‌کنند. نظریه این روانشناس نه تنها بر درک نحوه کسب دانش توسط کودکان متمرکز است. بلکه به درک ماهیت هوش نیز…