برچسب: تقویت

شرطی شدن فعال
روانشناسی

شرطی شدن فعال Operant Conditioning چیست و چگونه کار می‌کند؟ 

مقدمه شرطی شدن فعال Operant Conditioning، که گاهی اوقات به آن شرطی سازی عملیاتی نیز گفته می‌شود، روشی برای یادگیری است که برای انجام برخی از رفتارها پاداش و مجازات تعیین می‌شود. از طریق شرطی سازی عملیاتی، بین یک رفتار و پیامدی (چه منفی و…

تقویت مثبت
روانشناسی

تقویت مثبت (Positive Reinforcement) و شرطی شدن فعال 

مقدمه در شرطی شدن فعال، تقویت مثبت شامل افزودن محرک تقویت کننده به دنبال انجام رفتاری است به این منظور که احتمال وقوع مجدد این رفتار را در آینده بیشتر شود. وقتی نتیجه‌‌‌، واقعه یا پاداشی مطلوب پس از عملی رخ دهد‌‌‌، آن واکنش یا…