برچسب: تعویق انداختن کارها

خودسازی

چرا لازم نیست برای انجام کارهای مهم، اول همه کارها کوچک را انجام دهید؟ 

به قلم لئو بابائوتا – همه ما این کار را انجام داده‌ایم: کار مهمی باید انجام دهیم، ولی قبل از رسیدگی به آن، باید کلی کارهای کوچک را رفع و رجوع کنیم: به ایمیل‌ها برسیم و پاسخ پیام‌هایمان را بدهیم اطمینان حاصل کنیم از آخرین…

خودسازی

چطور باید کارهای مهمی که اجتناب می‌کنیم را انجام داد؟ 

به قلم لئو بابائوتا – چه پروژه، کار، وظیفه یا مکالمه مهمی‌بوده که طی ماه‌های اخیر از انجامش اجتناب کرده‌اید؟ این مساله مشکل بزرگی در زندگی خیلی از آدم‌ها به حساب می‌رود. به تاخیر انداختن یکی از عبارت‌های توصیفی مربوط به آن است، ولی به…

خودسازی

چطور با روشی ساده، تمرکز خود را حفظ کنیم؟ 

به قلم لئو بابائوتا – «قطعا هیچ چیزی مهم تر از هدف لحظه حال وجود ندارد. زندگی هر انسانی دنباله ای لحظات یکی پس از دیگری است. اگر کسی بتواند واقعا لحظه حاضر را درک کند، دیگر لازم نیست کاری بکند و دنبال چیزی برود….