برچسب: تصمیمات

خودسازی

مواجهه با صدها تصمیم کوچک روزانه 

به قلم لئو بابائوتا – مواجهه با تصمیم کوچک در زندگی! «طی لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می‌گیرد.» آنتونی رابینز بارها و بارها در طول روز، صدها تصمیم کوچک اتخاذ می‌کنیم که کار کنیم، ایمیل‌هایمان را بررسی کنیم، به این یا آن…

ناهماهنگی شناختی
روانشناسی

ناهماهنگی شناختی چیست؟ 

مقدمه اصطلاح ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) برای توصیف ناراحتی ذهنی استفاده می‌شود که ناشی از داشتن دو باور، ارزش یا نگرش متضاد است. افراد تمایل دارند در نگرش‌ها و برداشت‌های خود سازگاری داشته باشند. بنابراین این درگیری باعث احساس ناراحتی یا پریشانی خیالی می‌شود. این…