مقدمه این سخت است که احساس کنید کاری که انجام داده‌اید به عنوان یک لطف، وظیفه شما در نظر گرفته شود. بالاخره کمک به یک دوست برای انجام تکالیف دانشگاه و یا تهیه یک شام برای عزیزانتان زمان و انرژی زیادی می‌برد. وقتی اطرافیان متوجه…