آزمون اتیل گلوکورونید (ETG) به طور گسترده ای برای تشخیص وجود مواد الکلی در بدن است. برای آزمایش تجزیه کننده اتانول ماده مسکر در الکل از طریق ادرار تشخیص داده می‌شود. البته برای آزمایش ETG می‌توان در خون، مو و ناخن‌های شما غربالگری کرد. اما…