مقدمه در حالی که ممکن است شما تصور کنید رشد کودک از دوران نوزادی آغاز می‌شود. اما پیش از تولد نیز جنین رشد می‌کند و بخش مهمی از روند رشد قبل از تولد او است.  رشد قبل از تولد، زمان تغییرات چشمگیری است که  زمینه…