برچسب: تحقیقات

مطالعه موردی
روانشناسی

مباحث روانشناسی برای مطالعه موردی 

مقدمه زمانی که در کلاس‌های روانشناسی شرکت می‌کنید. ممکن است از شما خواسته شود که یک مطالعه موردی در مورد یک شخصی بنویسید. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مطالعه موردی (case study) چیست؟ یک تحقیق روانشناختی همه جانبه بر روی یک فرد یا…

گروه هنجاری
روانشناسی

نحوه کار یک گروه هنجاری در روانشناسی 

مقدمه اصطلاح گروه هنجاری یا هنجار گروهی (Normative Group) را در بحث آزمایش‌ها و آزمون‌ها استفاده می شود. گروه هنجاری به نمونه‌ای از آزمون دهندگان در یک آزمایش گفته می شود که نماینده جمعیتی از افرادی است که رفتار آنها مورد تحقیق  و آزمایش قرار…