برچسب: تحسین

روانشناسی ایجاد انگیز
روانشناسی

روانشناسی ایجاد انگیزه 

مقدمه ممکن است شما فکر کنید می‌دانید برای ایجاد انگیزه چه چیزی لازم است؟ یا اینکه در پی یافتن این هستید که بفهمید چه چیزی ممکن است شما را برای رسیدن به اهدافتان تحریک کند؟ در این مقاله چند مورد جالب که محققان در مورد…

تقویت اجتماعی
روانشناسی

تقویت اجتماعی و رفتار 

مقدمه تقویت معناری مختلفی دارد. اما وقتی صحبت از انسان می‌شود، یکی از متداول‌ترین آنها تقویت کننده‌های اجتماعی طبیعی است که هر روز در اطراف خود با آنها روبرو می‌شویم. تقویت اجتماعی به تقویت کننده‌هایی مانند لبخند، پذیرش، تمجید، تحسین و توجه دیگران اشاره دارد….