مقدمه ماری جوانا (شاهدانه)، به عنوان یک داروی کاملاً خوش خیم شهرت دارد.  طرفداران ماری جوانا یا همان علف اعتقاد دارند که این ماده فقط اثراث مفید دارد و هیچ گونه ضرر در آن وجود ندارد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ماری جوانا…