مقدمه آزمایش آلبرت در اصل کودک مشهوری بود که توسط رفتار شناس جان بی واتسون و دانشجوی تحصیلات تکمیلی اش روزالی رینر انجام شد. پیش از این ایوان پاولوف فیزیولوژیست روسی آزمایشاتی را انجام داده بود که در آن روند شرطی سازی سگ‌ها نشان داد….