دستورالعمل ‌های توصیه شده توسط CDC برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فاصله اجتماعی، اصطلاحی است که برای کنترل بیماری‌های واگیردار توسط مقامات بهداشت عمومی استفاده می‌شود. اخیراً، توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) به عنوان یکی از بهترین استراتژی‌ها برای جلوگیری از…