مقدمه طبقه بندی بین المللی بیماری‌ها (ICD-11) یازدهمین نسخه از یک سیستم طبقه بندی جهانی برای بیماری‌های جسمی و روانی است که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) منتشر شده است. ICD-11 نسخه اصلاح شده ICD-10 و اولین بروزرسانی توسعه یافته و منتشر شده در دو…