برچسب: بهبود حافظه

هوش عمومی
روانشناسی

هوش عمومی چیست؟ هوش سیال در برابر هوش متبلور 

مقدمه وقتی به هوش فکر می‌کنید، چه چیزهایی به ذهن شما خطور می‌کند؟ هوش چیزی بیش از مجموع اطلاعات است. همچنین هوش شامل توانایی یادگیری چیزهای جدید نیز می‌شود. روانشناسان تعاریف مختلفی دارند که از آنها برای شناسایی روش‌های مختلف کسب اطلاعات توسط مغز و…

قطعه بندی
روانشناسی

چگونگی بهبود حافظه با قطعه بندی اطلاعات 

مقدمه قطعه بندی یا Chunking به فرآیند دریافت اطلاعات به صورت فردی و گروه‌بندی آنها در واحدهای بزرگتر اشاره دارد. با گروه‌بندی هر نقطه داده در یک کل بزرگتر، می توانید اطلاعاتی را که می‌توانید به خاطر بسپارید بهبود ببخشید. احتمالاً متداول‌ترین نمونه قطعه بندی…