برچسب: برنامه تقویتی

تقویت ثانویه
روانشناسی

تقویت ثانویه چیست و چه مزایایی استفاده از آن دارد؟ 

مقدمه تقویت ثانویه  Secondary Reinforcement به وضعیتی گفته ‌‌می‌شود که در آن محرک پس از ارتباط با تقویت کننده اولیه‌‌، یک تقویت دیگر نیز دریافت می‌نمائید که باعث می‌شود رفتار بیشتر تقویت گردد. به عنوان مثال، هنگا‌‌می ‌که به سگ خود غذای سبک ‌‌می‌دهید و…

برنامه فاصله زمانی متغیر
روانشناسی

چگونه برنامه فاصله زمانی متغیر بر رفتار تاثیر می‌گذارد؟ 

مقدمه در شرطی شدن فعال، یک برنامه فاصله زمانی متغیر یک برنامه تقویت است که در آن یک فرد برد برای انجام یک پاسخ مشخص پس از گذشت مدت زمان غیر قابل پیش بینی پاداش ‌‌می‌گیرد‌‌.که این حالت مخالف یک برنامه با بازه ثابت است….

نسبت متغیر
روانشناسی

برنامه‌ تقویتی نسبت متغیر چیست؟ 

مقدمه یک برنامه با نسبت متغیر نوعی برنامه تقویت است که در آن واکنش به آن رفتار پس از تعداد غیر قابل پیش بینی پاسخ‌ها تقویت می شود.  این برنامه سرعت ثابت و بالایی از پاسخ یا واکنش به رفتار را ایجاد می‌کند. قمار و…