مقدمه برای اینکه ازدواج موفق داشته باشید باید بتوانید شریک زندگی خود را ببخشید و گذشته او را رها کنید. همچنین بخشش دیگران باعث سلامتی روحی و جسمی شما می‌شود. در حقیقت گذشت کردن در ازدواج و رها کردن گذشته پارتنرتان یکی از مهمترین راه‌های…