مقدمه تصور می‌شود افرادی که دچار بحران میانسالی هستند با فکر مرگ و میر خود دست و پنجه نرم می‌کنند. در دوران میانسالی برخی از مسئولیت‌های خود را به کنار می‌گذارند تا وقت بیشتر برای تفریح داشته باشند. به همین دلیل است که اصطلاح “بحران…