مقدمه اگرچه هیچ پدر و مادری نمی‌خواهد به موضوعات بدی مانند خودكشی ، بارداری و خشونت و اضطراب، مشکلات روانی و غیره در نوجوانان بیندیشد. اما این مسائل در بین بسیاری از نوجوانان امروز واقعی است. اما این مهم است که والدین از موضوعاتی که…