به قلم لئو بابائوتا – اخیرا با افراد متعددی صحبت کرده ام که لیست کارهایی که باید انجام دهند، از کف تا سقف اتاق می رسد و واقعا کنار آمدن با آن ها برایشان طاقت فرسا است. این افراد تنها نیستند. من هم چنین حسی…