همه افراد جامعه آرزوهای دارند. اما آرزو چیست؟ منظور افراد از آرزوها و رویاهایی که دارند چیست؟ آیا آرزو همان هدف است؟ ما در این مطلب قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم. آرزو چیست؟ آرزوها رویاها، امیدها برای رسیدن به اهداف زندگی هستند. در…