اختلال دفع در کودکانی که در مکان‌هایی غیر از توالت ادرار یا مدفوع می‎کنند وجود دارد. کودکان مبتلا به این اختلالات معمولاً در سنی که چنین اعمالی معمول نیست این رفتار را نشان می‌دهند. این بیماری در کودکان بین 7 تا 12 سال رایج است….