مقدمه اندورفین مسئول احساسی است که پس از یک تمرین عالی، بعد از خوردن یک تکه شکلات تلخ یا بعد از خندیدن با یک دوست ایجاد می‌شود. آن‌ها مواد شیمیایی و هورمون موجود در مغز شما هستند که به شما کمک می‌کنند تا با درد…