مقدمه ضریب هوشی یا بهره هوشی معیار اندازه گیری توانایی شما در استدلال و حل مشکلات است. این نمرات نشان دهنده میزان موفقیتتان یک آزمون خاص در مقایسه با سایر افراد گروه سنی شما است. گرچه ممکن است آزمون‌‌ها روش‌های متفاوتی داشته باشند. اما میانگین…