برچسب: انتقال دهنده های عصبی

نقش دوپامین در مغز
سلامت روان

نقش دوپامین در مغز 

مقدمه دوپامین را باید به عنوان یک انتقال دهنده عصبی بشناسید. که یک ماده شیمیایی آزاد شده توسط سلول‌های عصبی است که نقش‌های مختلف و مهمی‌ در عملکرد مغز انسان‌ها دارد. ما در این مقاله قصد داریم در مورد نقش دوپامین در مغز توضیح دهیم….

نورون
روانشناسی

نورون چیست؟ و نقش آن‌ در سیستم عصبی 

مقدمه نورون (neurons)، سلول عصبی است که عنصر اصلی سازنده سیستم عصبی ‌می‌باشد. نورون‌ها از جهات مختلفی به سلول‌های دیگر بدن انسان شباهت دارند. اما یک تفاوت اساسی بین سلول‌های عصبی و سلول‌های دیگر وجود دارد. نورون‌ها برای انتقال اطلاعات به تمام بدن تخصص ویژه‌ای…