مقدمه سوء استفاده عاطفی روشی برای کنترل فرد دیگر با استفاده از احساسات برای نکوهش کردن، شرمساری، سرافکندگی، حس گناه یا دستکاری دیگری است. به طور کلی، در یک رابطه زمانی سوء استفاده رخ می‌دهد که الگوی سخنان توهین‌آمیز و رفتارهای قلدری وجود داشته باشد…