به قلم لئو بابائوتا – چه چیزی باعث می‌شود از دست دیگر افرادی که در زندگیمان هستند، ناامید یا عصبانی شویم؟ اگر باهم صادق باشیم، برای همه‌مان رخ می‌دهد. اطرافیانمان ممکن است به نظرمان گستاخ، ناامیدکننده، غیرقابل اعتماد، بی‌مسئولیت و آزاردهنده بیایند و انتظارات ما…