مقدمه یازدودگی پیش گستر  Anterograde amnesia یا فراموشی پیش گستر به حالتی گفته می‌شود که در آن فرد قادر به ایجاد خاطرات جدید پس از یک واقعه که منجر به فراموشی می‌شود نیست. در عین حال، یک فرد مبتلا به این نوع فراموشی خاطرات طولانی…