مقدمه اختلال افسردگی مداوم (Persistent Depressive Disorder)، که قبلاً به آن دیستایمیا گفته می‌شد، یک اختلال کاملاً جدید است که علائم افسردگی مزمن را دارد. آخرین ویرایش کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5)  دیستایمیا و اختلال افسردگی اساسی مزمن را در زیر چتر…