به قلم لئو بابائوتا – برای همه‌مان پیش آمده در اطرافمان آدمی داشته باشیم که همواره نگرشی منفی دارد. همیشه مشغول گلایه کردن، غر زدن، اظهار بدبینی و عصبی‌شدن است. موقعیت سختی است که به طور مستمر انرژی‌مان را تخلیه کرده و می‌تواند نگرش ما…