با وجود اینکه برخی از افراد فقط می‌توانند روابط دوستی کودکی خود را تا بزرگسالی حفظ کنند. اما حفظ دوستی دوران کودکی فواید بسیاری دارد. زیرا شما با این افراد غم‌ها و شادی‌های زیادی را در طول دوستیتان تجربه کردید و شخصیتی‌تان در همین سال‌ها…