برچسب: اعتماد به خود

عزت نفس پایین
روانشناسی

11 نشانه عزت نفس پایین 

عزت نفس به احساس کلی یک فرد از ارزشمندی خودش مربوط می‌شود. در واقع عزت نفس نظر شما در مورد خودتان است. عزت‌ نفس‌ می‌تواند طیفی از عوامل مانند احساس هویت، اعتماد به نفس، احساس شایستگی، و احساس تعلق را در برگیرد. این حس نقش…

خودسازی

چطور با خودتان مهربان باشید و همچنان بتوانید به کارهایتان هم برسید؟ 

به قلم لئو بابائوتا – به این نتیجه رسیده‌ام که حداقل 2 تغییر عمده وجود دارد که هر کدام از ما می‌توانیم انجامش دهیم: با خودمان مهربان‌تر شویم نسبت به خود اعتمادسازی کنیم متاسفانه به دلیل اینکه آن‌قدر به خود اعتماد نداریم، نمی‌توانیم آن‌قدرها هم…