برچسب: استراحت

خودسازی

هنر از دست رفته استراحت واقعی 

به قلم لئو بابائوتا – بله قبول دارم. نام گذاری استراحت واقعی به عنوان هنر از دست رفته تا اندازه ای اغراق آمیز است، چون همچنان افرادی هستند که واقعا استراحت می کنند، ولی به نظرم خیلی ها دیگر چنین چیزی ندارند. می توانم به…

اهداف شخصی
خودسازی

تعیین اهداف شخصی برای 20 سالگی و بعد از آن 

مقدمه رشد شخصی برای اکثر افراد 20 ساله یک موضوع محوری است و تمرکز آنها بر روی اهدافشان می تواند توانایی‌هایی فعلی و بعدی زندگی‌شان را حداکثر کند. اگر شما هم می خواهید برای 20 سالگی خود برنامه ریزی کنید این مقاله را مطالعه نمائید….