برچسب: ارجاع به منابع

ارجاع به کتاب در قالب APA
مقاله نویسی

چگونگی ارجاع به کتاب در قالب APA 

مقدمه آیا شما نحوه ارجاع به کتاب در قالب APA را در مقالات روانشناسی یا سایر مقالات علوم اجتماعی می‌دانید؟ برای این کار شما باید بدانید چگونه از قالب APA که سبک نوشتاری مقالات رسمی انجمن روانشناسی آمریکا است آشنا باشید. و بدانید چگونه از…

استناد به منابع
مقاله نویسی

نحوه استناد به منابع در قالب APA 

مقدمه هنگامی‌که در حال نوشتن مقاله APA هستید، اغلب لازم است که به آثار افراد دیگر مراجعه کنید. این ممکن است شامل توصیف تحقیق انجام شده توسط روانشناسان، نقل قول از نویسنده دیگر یا شامل نقل قول مستقیم از آثار دیگر باشد. استناد به منابع…