برچسب: اراده

کنترل خود
روانشناسی

روانشناسی نیروی اراده و کنترل خود 

مقدمه اگر قدرت کنترل خود را داشتید و یا اراده بیشتری به خرج می دادید حتما می توانستید آن 10 تومن آخر را از دست ندهید. اگر خویشتن داری بیشتری از خود نشان می‌دادید، می توانستید سرانجام تعلل را متوقف کنید، پس از بازنشستگی صرفه…

روانشناسی ایجاد انگیز
روانشناسی

روانشناسی ایجاد انگیزه 

مقدمه ممکن است شما فکر کنید می‌دانید برای ایجاد انگیزه چه چیزی لازم است؟ یا اینکه در پی یافتن این هستید که بفهمید چه چیزی ممکن است شما را برای رسیدن به اهدافتان تحریک کند؟ در این مقاله چند مورد جالب که محققان در مورد…