مقدمه اختلال کم توجهی بدون بیش فعالی یک اختلال عصبی است. این اختلال باعث ایجاد طیف وسیعی از مشکلات رفتاری مانند اختلال در آموزش و یادگیری، عدم تمرکز بر کارهای مدرسه، سر پیچی کردن از قوانین، عدم انجام تکالیف درسی و مشکلات در تعاملات اجتماعی…