مقدمه اگر پزشک متخصص، تشخیص داده باشد کودک شما اختلال نافرمانی ‌مقابله جویانه (ODD) تشخیص دارد. ممکن است سردرگم باشید. که از کجا شروع کنید و چگونه این اختلال را درمان نمائید. جستجوی اطلاعات برای یافتن آنچه ارزش خواندن ندارد فقط اتلاف وقت شماست. بیایید…